Home
Bookmark and Share
  • 189 leden
  • laatste: varendeFamilieberichten (1860-1970)

Y-haplogroep R1a

Nederlandse Genealogische Vereniging
Centraal Bureau voor Genealogie
Stichting Oud Meppel
Archieven.org: Toegang tot veel archieven in binnen- en buitenland
over deze site ...

 

vanderveeninfo.nl De genealogische site over de familie Van der Veen, van oorsprong uit Noordwest-Overijssel. De stamvader van deze familie is Gerrit Rademaker, alias Gerrit van der Veen. Hij werd geboren in Dalfsercarspel, de kerkgemeente van Dalfsen, in het begin van de achttiende eeuw en had een wagenmakerij in Zwolle. Zeer waarschijnlijk was hij de eerste drager van de familienaam Van der Veen in deze familie.

 

Deze website is met name gewijd aan het onderzoek naar het nageslacht van mijn stamvader. Daarnaast komen ook andere onderwerpen, zoals genetische genealogie, aan bod. Het doel van de site is om een selectie van de onderzoeksresultaten te tonen en over de voortgang en de bijzonderheden ervan te berichten aan familieleden, genealogen en andere belangstellenden. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Leon van der Veen

word ook lid: snel en eenvoudig

 

Geregistreerde bezoekers hebben toegang tot het ledengedeelte en kunnen alle gepubliceerde onderzoeksresultaten bekijken. U kunt zich snel en eenvoudig registreren! Klik op Registreer en kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Na registratie ontvangt u direct een mail met een activatielink om uw account te activeren. Daarna kunt u inloggen en heeft u toegang tot dit speciale gedeelte. In de menubalk bovenin verschijnt dan een extra keuze-optie 'Leden'.

 

 

Inhoud ledengedeelte:

  • Parenteel van Gerrit van der Veen
  • Familieberichten (1860-1970)
  • Eerste resultaten DNA onderzoek
  • Haplogroep R1a: de reis van mijn voorouders

 

Zoek op naam in de Personenindex

 
Artikelen

Herkomst van de familienaam Van der Veen
De familienaam Van der Veen is een adresnaam. Het geeft aan dat de eerste naamdrager, wellicht een veenarbeider, bij een veengebied of veenkolonie gewoond heeft. Veen komt van het Germaanse fanja, wat moerassige waterplas betekent, en is als bodemsoort het voorstadium van turf. Gezien de vele veengebieden die Nederland kende in de periode voor 1811, het jaar waarin Napoleon per decreet het hebben van een vaste familienaam verplicht stelde, is het uitgesloten dat alle Van der Veen... Lees meer...
Spreiding van de familienaam Van der Veen
De familienaam Van der Veen is een veel voorkomende naam in Nederland. In de Familienamen Top 10.000 (2007), de meest frequente familienamen zoals die in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn geteld op 5 september 2007, staat Van der Veen op de 32e plaats met 19.047 naamdragers. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 855 Nederlanders (0,1169%) deze naam draagt. Deze verhouding ligt iets lager dan in 1947. Bij de volkstelling van 1947 waren er 11.743 naamdragers: 1 op 820 Nederlanders... Lees meer...
Familienamen Top 10.000
In de Nederlandse Familienamenbank zijn alle 314.000 namen opgenomen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn. Naast aantallen naamdragers en een verspreidingskaart, is voor ongeveer 100.000 namen ook aanvullende informatie te vinden, zoals een naamsverklaring en literatuurverwijzingen. Op basis van deze meting is de Familienamen Top 10.000 gemaakt met daarin naast het aantal naamdragers in 2007, ook het... Lees meer...
Inleiding Project Genetische Genealogie in Nederland
Eind 2007 werden er kandidaten gezocht voor het Project Genetische Genealogie in Nederland. In dit genografisch project wordt het mannelijk Y-chromosomaal DNA onderzocht in navolging van het wereldwijde Genographic Project. Het is een initiatief van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in het kader van haar 125-jarig bestaan in 2008. De Nederlandse Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' werken hieraan mee. Ik... Lees meer...
Landlopersarchief: Klaas van der Veen
In het voorjaar van 2008 werd in diverse media uitgebreid aandacht besteed aan het online komen van het landlopersarchief. Het betreft een database van de 19de eeuwse Drentse armenkolonies Veenhuizen, De Ommerschans, Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Een demograaf van het CBS heeft beraamd dat ruim 1 miljoen Nederlanders afstammen van deze Drentse koloniepaupers. Naast de namen van de kolonisten, bevat de database ook 5600 signalementkaarten met foto's en beschrijvingen van... Lees meer...
Een bijzondere stamreeks
In het nageslacht van stamvader Gerrit van der Veen komt een bijzondere stamreeks voor bij de Van der Veen naamdragers. Het betreft een reeks vernoemingen die begon in 1827 en (vooralsnog) doorloopt tot 2002. De oudste zoon in het gezin krijgt al 6 generaties lang afwisselend de naam Jan Albert of Lucas. Jan Albert (I) van der Veen is vernoemd naar zijn beide grootvaders Jan Gerrits van der Veen en Albert Hendriks Schute. Lucas (I) van der Veen is vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde... Lees meer...
Lotgevallen van Lucas Steffens in Franse dienst (1810-1814)
Het volgende verhaal, door mijn oudvader Lucas Steffens (Steenwijk, 1790-1878) geschreven, werd in 1874 in drie delen gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant. Hij beschrijft hierin zijn lotgevallen in Franse dienst van 1810 tot 1814, waaronder de ontmoetingen met Keizer Napoleon I en Tsaar Alexander I. Met dank aan Klaas Steffens.   Keizer Napoleon I en Tsaar Alexander I. Bron: Wikipedia.   Het onderstaande werd ter plaatsing gezonden door een onzer medeingezetenen, met de verzekering,... Lees meer...
Onderzoeksvragen
Het onderzoek naar Gerrit van der Veen en zijn nageslacht leidt tot een aantal vragen waarop ik na lang zoeken nog geen antwoord heb kunnen vinden. Misschien kunt u mij hierbij helpen? Mocht u een antwoord op een onderzoeksvraag hebben of een tip die tot de oplossing kan leiden, neem dan a.u.b. contact op met mij. Met de 'meer informatie'-link kunnen geregistreerde bezoekers de betreffende persoon opzoeken in het parenteel van Gerrit van der Veen.     1. Gerrit van der Veen  (geb.... Lees meer...